Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie.

Dit jaar hebben de ZWO-commissies gekozen voor een project van de stichting Kenya Kinderen uit Epe, dicht bij huis dus. We gaan ons inzetten voor:

De bouw van een basisschool bij het Boresha kindertehuis in Maai Mahiu in Kenia.

In 2009 is de stichting begonnen begonnen met de de bouw van het kindertehuis ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’. In de jaren daarna kwamen daar 5 woonhuizen bij, waarin 12 kinderen per huis, samen met een Keniaanse pleegmoeder en - vader familiair opgevangen worden. De kinderen krijgen hier de aandacht die ze verdienen, maar gaan – langs een niet altijd veilige route - naar een relatief dure privé-basisschool in het dorp. Met een eigen basisschool kunnen de kinderen, maar ook andere kinderen uit de directe omgeving, gebruik maken van een goede zeer betaalbare privé school, dicht bij huis.

 

Een klas per jaar!

Doel is per jaar minimaal 1 klaslokaal bij te bouwen.

Daarmee vindt de ontwikkeling en de groei van de school, het aantal kinderen, de docenten en de organisatie op een rustige en beheersbare manier plaats.


Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.

De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een Zendingsproject.

Het nieuwe zendingsprojekt van de ZWO Goede Herderkerk.

WYCLIFFE BIJBELVERTALERS richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen.

video afspelen

Waarom Bijbelvertaalwerk?

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.

Wat doen we?

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe richten zich op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.

Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.


 
In de Goede Herderklank wordt regelmatig nadere informatie vermeld.
Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen. De ZWO-Zendingsbussen vindt u achterin de kerk.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail: gerrit@zwarts.org 
Germa Steert, penningmeester; e-mail: wengsteert@hotmail.com.
Elize van Schoonhoven; e-mai:hj.ewvanschoonhoven@gmail.com 

 
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie. Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.
Een uitgebreide beschrijving van het diaconale projekt staat onder "b)" beschreven.
De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een Zendingsproject.
Nieuw project 2023: ‘Stichting Kenya Kinderen uit Epe'

Jaarlijks kiezen de ZWO-commissies van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk samen een project waaraan men financiële steun verleent. Hieraan wordt bekendheid gegeven door maandelijkse stukjes in de kerkbladen, het uitreiken van een projectfolder en vele acties. Voor dit project wordt een aantal verkopen georganiseerd: oliebollen, herfstbloemstukken, de speculaas- en appeltaartactie, kerstmarkt, gereedschap-
en plantenmarkt. Vrijwilligers van de kerken plukken appels en peren, en dat brengt een behoorlijk bedrag op. De aldus verkregen bedragen zorgen, met de opbrengsten van de collectes, dat een project weer een jaar vooruit kan. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de medewerking, ook financieel, van onze gemeenteleden. Alvast hartelijk dank hiervoor.
Dit jaar hebben de ZWO-commissies gekozen voor een project van de stichting Kenya Kinderen uit Epe, dicht bij huis dus. We gaan ons inzetten voor:

De bouw van een basisschool bij het Boresha kindertehuis in Maai Mahiu in Kenia.

In 2009 is de stichting begonnen begonnen met de de bouw van het kindertehuis ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’. In de jaren daarna kwamen daar 5 woonhuizen bij, waarin 12 kinderen per huis, samen met een Keniaanse pleegmoeder en - vader familiair opgevangen worden. De kinderen krijgen hier de aandacht die ze verdienen, maar gaan – langs een niet altijd veilige route - naar een relatief dure privé-basisschool in het dorp. Met een eigen basisschool kunnen de kinderen, maar ook andere kinderen uit de directe omgeving, gebruik maken van een goede zeer betaalbare privé school, dicht bij huis.

Een klas per jaar!

Doel is per jaar minimaal 1 klaslokaal bij te bouwen.

Daarmee vindt de ontwikkeling en de groei van de school, het aantal kinderen, de docenten en de organisatie op een rustige en beheersbare manier plaats.
 

In de Goede Herderklank wordt regelmatig nadere informatie vermeld.
Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen. De ZWO-Zendingsbussen vindt u achterin de kerk.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail: g.zwarts@datapross.nl.
Germa Steert, penningmeester; e-mail: wengsteert@hotmail.com.
Elize van Schoonhoven; e-mai: h.j.van.schoonhoven@tele2.nl