De Hoeksteen De Hoeksteen

Zoek je verdieping in je geloof en heb je behoefte om in een kleine groep hierover te praten? Dan is De Hoeksteen iets voor jou. Iedere eerste maandag van de maand te beginnen vanaf maandag 4 oktober in Upstairs. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur begint het programma. We zingen samen mooie liederen en gaan vervolgens in kleine groepjes uiteen om over een thema door te praten. De gespreksleiders zijn Nely Kroes en William Steert.
Contactpersoon: Hendrik Jan Groothuis, tel. 0578-615152
 

 
Leeskring Leeskring
LEESKRING: CHRISTELIJK GELOOF
VOOR EEUWIGE BEGINNERS

Tijdens de leeskring lezen we met elkaar het boekje Christelijk geloof voor eeuwige beginners van Dr. Guus Labooy. In korte hoofdstukken worden belangrijke thema’s uit de christelijke geloofsleer behandeld. Zo gaat het onder meer over het kennen van God, de schepping,
de drie-eenheid, doop en avondmaal, de kerk en de christelijke toekomstverwachting. Per avond bespreken we met elkaar twee hoofdstukken. De leeskring is zowel bedoeld voor geïnteresseerden als die degene die hun kennis over de christelijke geloofsleer willen verdiepen.
Data: op de maandagen 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari en 20 maart
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk
Kosten: aanschaf boek (€14,99)
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl
 
 
De Bijbel open De Bijbel open
Samen lezen en leren. Bijbelstudie met verdieping.Tijdens de avonden staan we uitvoerig stil bij de boodschap van de Bijbeltekst en de historische
achtergrond. Daarnaast is er ook volop ruimte voor gesprek over de betekenis van de Bijbeltekst voor ons persoonlijk geloof. 
We starten in oktober en daarna steeds de tweede maandag van de maand.
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl 
 
Gemeente Groei Groepen Gemeente Groei Groepen
Deelnemen aan de Gemeentegroeigroep is een manier om elkaar in huiselijke sfeer beter te leren kennen, zodat je je thuisvoelt in de gemeente. We komen één keer per maand samen om Gods Woord te lezen en geloof en alledaagse dingen met elkaar te delen. Verhalen uit de Bijbel bieden aanknopingspunten genoeg voor een gesprek over geloven in deze tijd. Wie komt meedoen met een Gemeente Groep Groep ? Er is altijd plaats en er starten nieuwe groepen! Van harte welkom! Leidraad zijn diverse boekjes. Er is een ruime keuze aan groepen:

Maandagochtend
Tijd: 10.00 uur, start oktober
Leiding: Willy Waterweg, tel. 0578-627155; e-mail: willywaterweg@live.nl

Dinsdagavond (2e van de maand)
Tijd; 19.30 uur, start oktober
Leiding: Maartje van Ark; tel. 0578-662043; e-mail; maartje.van.ark@zonnet.nl en 
Corrie Kieskamp; tel. 0578-617116; e-mail: ckieskamp@kpnplanet.nl

Woensdagavond: Jong Volwassenen
Tijd: 20.00 uur, start oktober
Leiding: Rianne de Zwaan-de Bree; tel. 06-27568993; e-mail: riannedebree@outlook.com

Woensdagavond: Jong Volwassenen
Tijd: 20.00 uur, start oktober
Leiding: Maloes Kamp; tel. 06-57085509; e-mail: marloeskamp93@gmail.com

Woensdagavond: Jong Volwassenen
Tijd: 20.00 uur, start oktober
Leiding: Wieneke van Rijsten; tel. 06-21458141; e-mail: wieneke@vanrijsten.nl

Woensdagavond: Jong Volwassenen
Tijd: 20.00 uur, start oktober
Leiding : Marloes Kamp; tel. 06-57085509; email : marloeskamp93@gmail.com

Woensdagavond (2e van de maand)
Tijd: 19.45 uur, start oktober
Leiding : Joke Dalhuisen; tel. 0578-641646; email: j.dalhuisen@live.nl 

Donderdagavond
Tijd: 19.30 uur, start oktober
Leiding: Diny Reurink; tel. 0578-621565; e-mail: dinyreurink51@gmail.com

Donderdagavond
Tijd: 20.00 uur, start oktober
Leiding: Gerrit-Jan van Triest; tel. 06-51571291; e-mail: gerritjan@vantriest.com

Zondagavond
Tijd : 20.00 uur, start oktober
Leiding: Erik van Beest, tel. 06-10315728, email : van.beest@kpnplanet.nl
 
Bidden in de kerk Bidden in de kerk
Jullie zullen me aanroepen en tot mij bidden, 
en ik zal naar jullie luisteren (Jeremia 29).
Deze en vele andere beloften uit de Bijbel doen ons beseffen
dat het gebed er werkelijk toe doet.
Het is de manier om de relatie met onze hemelse Vader
in stand te houden en we geloven dat het gebed ook
de motor is van ons geestelijke leven en kracht geeft aan
onze arbeid in de Goede Herderkerk. Bid je mee?

Vierde zondag van de maand om 19.00 uur
Samenkomst, bidden en zingen tot Gods eer
in de Goede Herderkerk
Contactpersoon: Wim van Zuuk, tel. 06-50663260,
email: familievanzuuk@gmail.com

Woensdagochtend om 10.00 uur
Bidstond in de Goede Herderkerk
Contactpersoon: Anke Marcus, tel. 0578-617403

Donderdagmiddag (1 x in de 3 weken) om 13.30 uur
Bidden voor zieken en voor het kerkenwerk 
Contactpersoon: Nely Kroes, tel. 06-17638136,
email: nely_kroes@hotmail.com
Ds. B. Lampen, tel. 0578-618416,
email: dslampen@gmail.com

Eerste vrijdag van de maand van 08.45 - 09.45 uur
Bidden voor de jeugd in de Goede herderkerk
Contactpersoon : Henk van Ark, tel. 06-54238160
email : henkvanark52@gmail.com
 
Zusterkring Zusterkring

Houdt u van handwerken en onderling contact? Dan is de Zusterkring iets voor u. Eens in de twee weken op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Goede Herderkerk.
Contactpersonen: Dikkie Gort, tel. 0578-641517 en Hennie Riphagen, tel. 0578-615661 of 06-55842273
 

 
Seniorencontact Seniorencontact
Iedere tweede woensdagmiddag van de maand is er een bijeenkomst voor senioren van de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk. Vanaf januari vindt deze plaats in gebouw Antenne.
In mei wordt het seizoen afgesloten met een gezellige activiteit. Het programma is gevarieerd met ruimte voor onderling contact.
Contactpersonen: Regenboogkerk: Helga Potappel, tel. 0578-627270 en Sita de Winter, tel. 0578-621211; Goede Herderkerk: Ella van Delft-Westerhof, tel. 0578-614642
 
 
Kampvuuravonden Kampvuuravonden
Vuur, vriendschap en getuigenis voor mannen, daar gaat het om bij de kampvuuravonden die maandelijks in Epe worden gehouden. We ontmoeten elkaar als broeders in het geloof, vanuit diverse achtergronden, kerken en stromingen. We vinden elkaar in het geloof in Jezus Christus, onze Redder. Samen willen we luisteren naar een getuigenis of een stukje onderwijs vanuit de
Bijbel, of over dat wat God doet in jouw of mijn leven. En verderop op de avond praat je met deze en gene over wat jou bezighoudt. In een gemoedelijke sfeer.
Info: Over plek en data bel of app met Arjen van Triest, 06-53 44 69 84 of
email : arjen@vantriestbv.nl
Data: elke laatste donderdagavond van de maand
Tijd: 20.00 uur inloop met koffie, start 20.15 uur