Liturgie van de komende dienst heeft een andere plek gekregen! Liturgie van de komende dienst heeft een andere plek gekregen!
U was gewend om de liturgie voor de komende dienst op deze plek te vinden. Dit hebben we veranderd. U kunt de liturgie voor de eerst komende dienst nu eenvoudig terug vinden door rechts op het scherm (in de meest rechtse lichtgrijze kolom) de dienst aan te klikken. De orde van dienst komt dan vanzelf in beeld, tegelijk met een link naar de online dienst. 
 
Liturgie maken Liturgie maken
Indien u voor een dienst een Liturgie wilt laten maken dan kan dat indien u die tijdig (liefst een week voor de dienst, met uitzondering van rouwdiensten) aanlevert aan de Liturgiecommissie viahet speciaal daarvoor gemaakte emailadres: lithurgie@goedeherderkerkepe.nl