Kerkblad Kerkblad

Alle (gast-) leden ontvangen een papieren versie van het kerkblad "De Goede Herderklank". Een digitale versie van het KERKBLAD is voor (gast-) leden te verkrijgen bij de scriba tel. 0578-611682 of email : scriba@goedeherderkerkepe.nl

DATA VERSCHIJNEN GOEDE HERDERKLANK 2021 :

Uiterste kopijdata (dinsdag, m.u.v. 26 april  en Verschijningsdata (donderdag)

12 januari                                                             21 januari

16 februari                                                            25 februari

23 maart                                                               01 april 

26 april (*maandag)                                              06 mei

01 juni                                                                 10 juni

06 juli                                                                  15 juli 

31 augustus                                                         09 september

28 september                                                       07 oktober

02 november                                                        11 november

07 december                                                        16 december

Let op:

*) Uiterste kopijdata op dinsdagen m.u.v. 26 april, want 27 april is het Koningsdag !

terug