Kerkblad Kerkblad

Een papieren of een digitale versie van het KERKBLAD is voor (Gast-) LEDEN

te verkrijgen via de scriba >> tel. 0578-611682 of email : scriba@goedeherderkerkepe.nl 

DATA RONDOM VERSCHIJNEN GOEDE HERDERKLANK 2021

 

 

 

 

Uiterste kopijdata Verschijningsdata

(dinsdagen m.u.v. 26 april) (donderdagen)

 

 

12 januari 21 januari

16 februari 25 februari

 

23 maart 01 april

 

26 april (*maandag) 06 mei

 

01 juni 10 juni

 

06 juli 15 juli

 

31 augustus 09 september

 

28 september 07 oktober

 

02 november 11 november

 

07 december 16 december

 

 

 

 

Let op:

* Uiterste kopijdata op dinsdagen m.u.v. 26 april,

want 27 april is het Koningsdag

terug