Volwassenen Volwassenen
BELIJDENIS
Het leven is vol keuzes. Zoveel dat je soms niet weet wat je moet kiezen en last krijgt van keuze-stress. Soms kun je er zelfs moe van worden. Heel anders is dat met je keuze voor God. Dat geeft rust. Waarom? Gods keuze voor jou gaat vooraf aan jouw keuze voor God.
Eerst is er de keuze van God. En dan de vraag: ‘Kies jij ook voor God?’
Hopelijk is het antwoord ‘ja’. Bij dit ‘ja’ past belijdenis doen. In het midden van de gemeente, jouw gemeente, delen dat God jou heeft uitgekozen en dat jij voor God kiest. Wie belijdenis doet, antwoordt op Gods liefde voor jou persoonlijk. Voorafgaande aan de belijdenis mogen we elkaar ontmoeten tijdens de belijdenis-catechese. Nieuwsgierig, geïnteresseerd of al vastbesloten? Laat het even weten, zodat we met elkaar daarover verder kunnen spreken.
Voor belijdenis doen geldt dat je niet snel te jong en zeker nooit te oud bent! Van harte uitgenodigd.
Start: donderdag 3 november en daarna steeds om de twee weken in overleg.
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

VADER-ZOON/MOEDER-DOCHTER AVOND
Alle jongeren 10+ worden uitgenodigd voor een inspirerende avond met hun vader of moeder. We zingen, praten, eten en delen. Een ervaring om nooit meer te vergeten. Noteer alvast vrijdagavond 26 mei.

OUDERS IN GESPREK  (nieuwe serie)
“It takes a village to raise a child.” Opvoeden doen we samen, ook als gemeente. We willen graag ouders om tafel brengen om te delen, inspireren en te leren wat Gods Woord zegt over de belangrijke opdracht van de opvoeding. Dit jaar organiseren we een tweede serie gesprekken over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen:
  • Woensdag 2 november
    Thema: ‘Help, mijn kind wil niet meer naar de kerk!’
Hoe gaan we om met tieners/pubers en de geloofsopvoeding? We delen onze zorgen en aanpak, we lezen uit de Bijbel en dragen onze kinderen op in gebed.
  • Donderdag 19 januari
    Thema: ‘Rituelen in de geloofsopvoeding’. Hoe geef je vorm aan jouw geloofsopvoeding? Hoe doen anderen dat? We delen en laten ons inspireren door praktische werkvormen.
Van harte welkom om mee te doen in Upstairs om 20.00 uur. Contactpersonen en opgave bij: Marleen Voortman, e-mail marleenvoortmanklomp@gmail.com en Joanne Coes, tel. 06-22891666, e-mail: joannecoes@hotmail.com

IEDER KIND EEN EIGEN AANPAK
Het is voor ouders een kunst om te ontdekken hoe je kind in elkaar zit en de opvoeding daaraan aan te passen.
En hoe ga je om met verschillen? Je leert in de cursus het gedragspatroon van je kind én jezelf ontdekken en dat blijkt een prachtige bijdrage te leveren aan de relatie met je kind. Het is handig zelf het boek aan te schaffen (22 euro) of te lenen. Op vijf woensdagavonden van 20.00 – 21.30 uur: 8 en 22 februari, 8 en 22 maart en 12 april.
Contactpersoon: Joanne Coes, tel. 06-22891666,
e-mail: joannecoes@hotmail.com

PANNENKOEKDAG
Vrijdag 17 maart om 12.00 uur kan iedereen weer aan tafel voor een lekkere pannenkoek in de grote zaal van de kerk,  gebakken door kinderen van de Anne de Vriesschool. Contactpersoon: Joanne Coes tel. 06-22891666,
e-mail: joannecoes@hotmail.com

ONTMOETINGSAVOND
Wil je meer weten over de Goede Herderkerk? Kom dan op donderdag 6 oktober of 9 maart van 20.00 tot 21.00 uur naar de ontmoetingsavond. Er wordt informatie gedeeld, er is gelegenheid tot het stellen van vragen en deelnemers worden rondgeleid door het kerkgebouw. Contactpersoon: Joanne Coes, tel. 06-22891666,
e-mail: joannecoes@hotmail.com

ONTMOETING AAN TAFEL
Vanaf donderdag 8 september is de kerk elke tweede donderdag van de maand van 11.30-13.30 uur open voor iedereen. Er is koffie met wat lekkers, tijd voor ontmoeting en een lunch met soep. Zeg het voort!
Opgave niet verplicht maar wel gewenst via www.goedeherderkerkepe.nl of bij de scriba.
Contactpersoon: Greetje Vrieling,
e-mail: gvrieling@hotmail.com

AAN TAFEL: MAAL MET EEN VERHAAL
‘Aan tafel’ is het uitdagende jaarthema van de PKN. Dit willen we ook letterlijk doen. Om 18.45 uur wordt er een diner geserveerd. Lekker op adem komen na misschien wel een drukke dag. Aan tafel is ook de plek voor de onderlinge ontmoeting. Na de tijd voor het maal is het tijd voor het verhaal. We lezen een verhaal uit de Bijbel, denken er over na en delen onze leeservaringen.
De avonden beginnen om 18.30 uur met de inloop. We starten met het diner om 18.45 uur. De avond willen we om uiterlijk 21.00 uur afsluiten. Zelf houd ik van koken en zou het leuk vinden om steeds weer met een andere groep te koken. Misschien vind je het wel leuk om ook een keer mee te koken. Graag dit ook even doorgeven bij jouw opgave.
Data: op de maandagen 10 oktober, 14 november, 12  december, 9 januari, 13 februari en 13 maart
Tijd en plaats: 20.00 uur Goede Herderkerk Epe
Kosten: € 7,50 p.p.
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

AAN TAFEL MET DS. GLASHOUWER
Op dinsdagavond 7 en 21 februari zijn er gesprekstafels met ds. W.J.J. Glashouwer (werkzaam voor Christenen voor Israël International). De thema ’s zijn achtereenvolgens ‘Jeruzalem’ en ‘Zie, Hij komt!’. Inloop vanaf 19.45 uur en het tafelgesprek opent om 20.00 uur. Schuift u ook aan? Contactpersoon: Maartje van Ark, tel 0578-662043,
e-mail: maartjevanark53@gmail.com

PESACH
Tijdens de 40 dagen vastenperiode voorafgaand aan Pasen is er een avond met volop informatie over de Pesach vieringen naar Joodse traditie; het vieren van het feest van de bevrijding uit Egypte. Het belooft een heel interessante avond te worden die geleid wordt door mevr. Marianne Glashouwer. Datum en tijd: 16 maart om 20.00 uur.  Contactpersoon: Maartje van Ark, tel. 0578-662043,
e-mail: maartjevanark53@gmail.com

MANNENDAG: BROTHERHOOD
Even een zaterdag iets heel anders. Met mannen onder elkaar rondom het thema: 'Broeders in het geloof'. Er is bezinning, een stoere activiteit en een barbecue.
Datum: zaterdag 15 april
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

WORKSHOP THE FOUR
Aan de hand van vier symbolen kun je jouw geloof uitleggen en anderen uitdagen om er meer over te willen weten. Je leert in één avond om eenvoudig het evangelie te vertellen aan de hand van 4 symbolen.
Datum en tijd: 9 maart vanaf 19.45 uur.
Contactpersooon: Annemiek Overeem, tel. 06-48694746

INTRODUCTIECURSUS RUIMTE VOOR DE GEEST
Ruimte voor de Geest in de kerk, in jou en in de ander.
De cursus van drie avonden is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken. De cursus Ruimte voor de Geest is voor mensen die zelf en met elkaar willen nadenken over de volgende vragen:
  • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken. Welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
  • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
  • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?
Natuurlijk mag je ook vragen die je hebt over de Heilige Geest aan ons stellen.
Data: donderdag 13 april, donderdag 20 april en donderdag 11 mei
Tijd en plaats: 20.00 uur Goede Herderkerk Epe
Kosten: € 10,00 voor aanschaf cursusboek
Leiding: Ds. Jelle de Kok e.a. (Leven vanuit de Bron)
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
Voorafgaand en op christelijke feestdagen onderstrepen de symbolische bloemschikkingen de tekst of het thema van de kerkdienst.
Ook wordt er, in de week voorafgaand aan de laatste zondag van het kerkelijke jaar, een workshop symbolisch bloemschikken gegeven in de Goede Herderkerk. Iedereen kan meedoen. Het thema van de gedachtenisdienst zal centraal staan. Nadere gegevens komen in het kerkblad. Contactpersoon: Gerri Hofenk, tel. 0578-613751,
e-mail: ggchofenk@live.nl
 
terug