Alpha Cursus

Alpha Cursus
Vanaf 9 januari bent u tien donderdagavonden welkom op de Alpha-cursus! In deze cursus gaat het over belangrijke geloofsonderwerpen, zoals: Wie is Jezus? Waarom is Hij aan het kruis gestorven? Hoe kan ik het kwade weerstaan? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest, nadat is uitgelegd wie de Heilige Geest is. Kortom, op de Alpha-cursus
proberen we enkele geloofsfeiten goed uit te leggen met de bedoeling dat het geloof mag leiden tot een levende relatie met God. Een Alpha-avond begint met een maaltijd, gevolgd door een praatje en daarna is
er gelegenheid om in kleine groepen hierover met elkaar te spreken.

Contactpersonen:
ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl,
en ds. B. Lampen, tel. 0578-618416,
e-mail: dslampen@gmail.com
 
Cursus 'Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven' Cursus 'Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven'
De cursus ‘Kom Heilige Geest’ bestaat uit drie avonden en is een combinatie van onderwijs en praktijk, van leren en groepsgesprekken.
Tijdens elke cursusavond staat één deel van de bede centraal:
  • 1e avond: Kom Heilige Geest ; wat doet de Heilige Geest in de schepping en de herschepping?
  • 2e avond: Vernieuw Uw kerk; wat kan de gemeente te Efeze ons vandaag leren?
  • 3e avond: Vernieuw mijn leven ; over het ontvangen van de Heilige Geest en het dienen met de gaven van de Geest.
De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok,predikant-toeruster van het Evangelisch WerkVerband.

Data: donderdagen 23 april, 14 mei en 4 juni
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk


Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl
 
Groeien in leiding geven

Groeien in leiding geven
Geef je leiding in de kerk of ben je geïnteresseerd in leiding geven en/of wil je het verkennen? Dan is deze avond voor jou bedoeld. We bespreken hoe je
erin staat en wat je daardoor als leider van een groep(je) kunt betekenen.
Reserveer dan vast maandagavond 27 januari.

Contactpersoon en opgeven bij: Joanne Coes,
tel. 06 22891666, e-mail: joannecoes@hotmail.com