Predikanten Predikanten

Ds. G.C. Buijs
Glazenmaker 91-A
8162 TA Epe
Telefoon: 849987
E-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

Ds. B. Lampen
Allendelaan 4
8161 DA Epe
Telefoon: 618416
E-mail: predikant-lampen@goedeherderkerkepe.nl

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert
Afslag 57, 3331 RH Zwijndrecht (tijdelijke woning Ermelo)
Telefoon: 06-51646882
E-mail: bijstand-pastoraat@goedeherderkerkepe.nl

 

 
Ouderling-Scriba Ouderling-Scriba

A. van de Burgt
Gildeland 7
8162 XL Epe
Telefoon: 61 16 82
E-mail: scriba@goedeherderkerkepe.nl

 
Moderamen Moderamen

Het moderamen bestaat uit:

Ds. G.C. Buijs
Ds. B. Lampen
Mevr. J.H. Coes-Holland (preses)
Dhr. A. van de Burgt (ouderling-scriba)

Dhr. C. Kamphuis (ouderling)
Dhr. J. Beumer (diaken)
Dhr. L. Dalhuisen (ouderling-kerkrentmeester)

 
Jeugdouderling Jeugdouderling

H. Binnendijk
Troelstrastraat 48
8161 DT Epe
Telefoon: 621399
E-mail: jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl

Mevr. J.H Coes-Holland
Loper 18
8162 KD Epe
Telefoon: 612041/ 06-22891666
E-mail: jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl

 
Ouderlingen Ouderlingen

I. de Graaf-Mulder
Populierenlaan 15
8162 CV Epe
Telefoon: 06-34067764
E-mail: inadegraaf1973@gmail.com

C. Kamphuis
St. Crusiusweg 31-A
8161 HG Epe
Telefoon: 84 27 86
E-mail: cees.kamphuis@hotmail.com

N. Kroes
Colijnstraat 19
8161 ZV Epe
Telefoon: 62 10 57
E-mail: nely_kroes@hotmail.com

E. Schurink-Reurink
Brandstraat 35
8181 GC Heerde
Telefoon: 06-16858211
E-mail: e_schurink@online.nl

W.A. van Zuuk
Kerkstraat 8
8162 RS Epe
Telefoon:  61 40 00
E-mail: familievanzuuk@gmail.com

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters


OUDERLINGEN-KERKRENTMEESTERS

L. Dalhuisen (voorzitter)
Eperweg 35
8167 LE Oene
Telefoon: 64 16 46
E-mail: info@intradal.nl

S.G. Kooistra (penningmeester)
Officiersweg 27
8162 EA Epe
Telefoon: 61 12 20
E-mail:penningmeester-kerkrentmeesters@goedeherderkerkepe.nl

J.F. van Mossel (met bijzondere opdracht)
Het Bijltje 31
8162 XS Epe
Telefoon: 61 63 65
E-mail: jfvanmossel@gmail.com

J. Raveling
Papenstraat 3
8162 RP Epe
Telefoon: 62 08 30
E-mail: joh7@hetnet.nl

A. van Triest-Kas
Willem Tellestraat 74
8162 ET Epe
Telefoon: 62 00 09
E-mail: adrianavantriest@gmail.com

KERKRENTMEESTERS

H.H. Dijkhof - Bijdragen - Administrateur
Houtweg 16
8167 PL Oene
Telefoon: 0578-641659
Email: hermandijkhof1@hetnet.nl

A.H.J. van Essen - technische zaken
St. Crusiusweg 31-C
8161 HG Epe
Telefoon: 06-113 44 575
E-mail: adrianvanessen@live.nl

G. Lokhorst - ledenadministratie
Albert Schweitzerlaan 207
8162 DX Epe
Telefoon: 62 02 44
E-mail: gert.lokhorst@concepts.nl

C.J. Palm-Bomhof - verjaardagsfonds
Grote Weteringdijk 5
8167 PR Oene
Telefoon: 64 18 59
E-mail: d.palm@hetnet.nl

R. Pannekoek - kerkbalans
Koepad 11
8161 RX Epe
Telefoon: 64 12 99
E-mail: rudipannekoek@wxs.nl

H.E. Pleiter - kerkradio
Gelriaweg 17
8161 RK Epe
Telefoon: 67 93 91
E-mail: hpleiter@vmi-group.com
 

 
Diaconie Diaconie

J. Beumer
Kopermolenweg 3
8161 RM Epe
Telefoon: 66 20 64
E-mail: johanbeumer65@gmail.com

H.J.de Graaf-Brendeke (secretaris)
Zuukerweg 44
8161 XT Epe
Telefoon: 62 14 63
E-mail: rietdegraaf@live.nl

R. Heijloo
Heemskerkstraat 26
8161 ZP Epe
Telefoon: 62 11 06/ 0651999722

E-mail: richard.heijloo@gmail.com

G. Kooiman-Stijf
Officiersweg 57
8162 EB Epe
Telefoon: 61 54 54
E-mail: gerakooiman@outlook.com

K. Noorman-Kamies
Burg. Tullekenlaan 11
8162 CZ Epe
Telefoon: 616283
E-mail: j.noorman@gmail.com


H. Stenfert-van ’t Hul
Haaksweide 35
8162 XT Epe
Telefoon: 61 53 60
E-mail: hillie.stenfert@planet.nl

R.M. Visser
Kerkhofweg 25
8166 HZ Emst
Telefoon: 06-42385221
E-mail: ruben-visser@hotmail.com

E. Vrieling
Quickbornlaan 5
8162 ES Epe
Telefoon: 62 09 95
E-mail: gvrieling@hotmail.com
 

 
Pastorale medewerkers Pastorale medewerkers

Mevr. P. van Doeselaar
Vemderweg 21-A
8161 NM Epe
Telefoon: 69 15 57

Mevr. J.J.M. Gorkink
Warande 32
8162 KA Epe
Telefoon: 614938

Mevr. D. Reurink
Hammerstraat Epe
Telefoon: 62 15 65.

Mevr. H. Stenfert
Haaksweide 35
8162 XT Epe
Telefoon: 61 53 60

Dhr G.J. van Triest
Willem Tellstraat 74
8162 ET Epe
Telefoon: 62 00 09

Dhr. W. Vink
Klinkenburg 11
8162 BJ Epe 
Telefoon: 61 47 59.

Mevr. J. van Wageningen
Papenstraat1
8162 RP Epe
Telefoon: 61 37 29