Predikanten Predikanten

Ds. G.C. Buijs
Glazenmaker 91-A
8162 TA Epe
Telefoon: 849987
E-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

Ds. B. Lampen
Allendelaan 4
8161 DA Epe
Telefoon: 618416
E-mail: predikant-lampen@goedeherderkerkepe.nl

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert 
Kerkweg 19
8193 KJ Vorchten
Telefoon: 06-51646882
E-mail: bijstand-pastoraat@goedeherderkerkepe.nl 

 
Voorzitter en scriba Voorzitter en scriba

Voorzitter
J.C. Coes-Holland
Telefoon : 06-22891666
E-mail : voorzitter-kerkenraad@goedeherderkerkepe.nl

Scriba
A. van de Burgt
Gildeland 7
8162 XL Epe
Telefoon: 61 16 82
E-mail: scriba@goedeherderkerkepe.nl

 
Moderamen Moderamen

Het moderamen bestaat uit:

Ds. G.C. Buijs
Ds. B. Lampen
Mevr. J.H. Coes-Holland (preses, jeugdouderling)
Dhr. A. van de Burgt (ouderling-scriba)
Mevr. A. Keizer-Pouw (ouderling)
Dhr. R. Heijloo (diaken)
Dhr. L. Dalhuisen (ouderling-kerkrentmeester)

 
Jeugdouderling Jeugdouderling

H. van Ark
Telefoon: 66 20 43
E-mail: jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl

J.H Coes-Holland
Telefoon: 06-22891666
E-mail: 
jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl

 
Ouderlingen Ouderlingen

C. G. Kieskamp-van Elderen (Sectie 1)
Telefoon: 06-30748419
E-mail: corrievelderen@gmail.com

I. de Graaf-Mulder (Sectie 2)
Telefoon: 06-34067764
E-mail: inadegraaf1973@gmail.com

A. van Triest (Sectie 3)
Telefoon: 06-53446984 
E-mail: arjen@vantriestbv.nl

E. Schurink-Reurink (Sectie 4)
Telefoon: 06-16858211
E-mail: e_schurink@online.nl

W.A. van Zuuk (Sectie 5)
Telefoon:  61 40 00
E-mail: familievanzuuk@gmail.com

Sectie 6 : contactpersoon mevr. N. Kroes
Zie Sectie 7


N. Kroes (Sectie 7)
Telefoon: 62 10 57
E-mail: nely_kroes@hotmail.com

W.A.E. Keizer-Pouw (ouderen 70+ alle secties, 80+ met Ds. Kolkert)
Telefoon: 06-22042465
E-mail: Gertenalita@gmail.com 

 

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters


OUDERLINGEN-KERKRENTMEESTERS

L. Dalhuisen (voorzitter)
Telefoon: 64 16 46
E-mail: info@intradal.nl

S.G. Kooistra (penningmeester)
Telefoon: 61 12 20
E-mail:penningmeester-kerkrentmeesters@goedeherderkerkepe.nl

J. Raveling
Telefoon: 62 08 30
E-mail: joh7@hetnet.nl

A. van Triest-Kas
Telefoon: 62 00 09
E-mail: adrianavantriest@gmail.com

KERKRENTMEESTERS

H.H. Dijkhof - Bijdragen - Administrateur
Telefoon: 64 16 59
Email: hermandijkhof1@hetnet.nl

G. Lokhorst - ledenadministratie
Telefoon: 62 02 44
E-mail: gert.lokhorst@concepts.nl

C.J. Palm-Bomhof - verjaardagsfonds
Telefoon: 64 18 59
E-mail: d.palm@hetnet.nl

R. Pannekoek - kerkbalans
Telefoon: 64 12 99
E-mail: rudipannekoek@wxs.nl

H.E. Pleiter - kerkradio
Telefoon: 67 93 91
E-mail: hpleiter@vmi-group.com 

M. Smit - technische zaken
Telefoon: 06-15853580
E-mail: smit288@zonnet.nl

 
Diaconie Diaconie

R. Heijloo (voorzitter)
Telefoon: 62 11 06/ 0651999722
E-mail: voorzitter-diaconie@goedeherderkerkepe.nl 

H.J.de Graaf-Brendeke 
Telefoon: 62 14 63
E-mail: rietdegraaf@live.nl

J. Beumer 
Telefoon: 66 20 64
E-mail: johanbeumer65@gmail.com

G. Kooiman-Stijf (secretaris)
Telefoon: 61 54 54
E-mail: gerakooiman@outlook.com

K. Noorman-Kamies
Telefoon: 61 62 83
E-mail: j.noorman@gmail.com

R.M. Visser
Telefoon: 06-42385221
E-mail: ruben-visser@hotmail.com

E. Vrieling
Telefoon: 62 09 95
E-mail: gvrieling@hotmail.com 

A.  Nijhof
Telefoon: 06-27475918
E-mail:  arjan.nijhof92@gmail.com

 
Pastorale medewerkers Pastorale medewerkers

Mevr. P. van Doeselaar
Telefoon: 69 15 57

Mevr. J.J.M. Gorkink
Telefoon: 61 49 38

Mevr. D. Reurink
Telefoon: 62 15 65.

Mevr. H. Stenfert
Telefoon: 61 53 60

Dhr G.J. van Triest
Telefoon: 62 00 09

Dhr. W. Vink
Telefoon: 61 47 59.

Mevr. J. van Wageningen
Telefoon: 61 37 29