Predikanten Predikanten

Ds. G.C. Buijs
Glazenmaker 91-A
8162 TA Epe
Telefoon: 849987
E-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

Ds. B. Lampen
Allendelaan 4
8161 DA Epe
Telefoon: 618416
E-mail: predikant-lampen@goedeherderkerkepe.nl

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert 
Kerkweg 19
8193 KJ Vorchten
Telefoon: 06-51646882
E-mail: bijstand-pastoraat@goedeherderkerkepe.nl 

 
Voorzitter en scriba Voorzitter en scriba

Voorzitter
J.C. Coes-Holland
Telefoon : 06-22891666
E-mail : voorzitter-kerkenraad@goedeherderkerkepe.nl

Scriba
A. van de Burgt
Gildeland 7
8162 XL Epe
Telefoon: 61 16 82
E-mail: scriba@goedeherderkerkepe.nl

 
Moderamen Moderamen

Het moderamen bestaat uit:

Ds. G.C. Buijs
Ds. B. Lampen
Mevr. J.H. Coes-Holland (preses)
Dhr. A. van de Burgt (ouderling-scriba)
Mevr. I. de Graaf-Mulder (ouderling)
Dhr. J. Beumer (diaken)
Dhr. L. Dalhuisen (ouderling-kerkrentmeester)

 
Jeugdouderling Jeugdouderling

H. van Ark
Telefoon: 66 20 43
E-mail: jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl

J.H Coes-Holland
Telefoon: 06-22891666
E-mail: 
jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl

 
Ouderlingen Ouderlingen

I. de Graaf-Mulder
Telefoon: 06-34067764
E-mail: inadegraaf1973@gmail.com

A. Keizer-Pouw
Telefoon: 06-22042465
Email: Gertenalita@gmail.com 

N. Kroes
Telefoon: 62 10 57
E-mail: nely_kroes@hotmail.com

E. Schurink-Reurink
Telefoon: 06-16858211
E-mail: e_schurink@online.nl

W.A. van Zuuk
Telefoon:  61 40 00
E-mail: familievanzuuk@gmail.com

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters


OUDERLINGEN-KERKRENTMEESTERS

L. Dalhuisen (voorzitter)
Telefoon: 64 16 46
E-mail: info@intradal.nl

S.G. Kooistra (penningmeester)
Telefoon: 61 12 20
E-mail:penningmeester-kerkrentmeesters@goedeherderkerkepe.nl

J.F. van Mossel (met bijzondere opdracht)
Telefoon: 61 63 65
E-mail: jfvanmossel@gmail.com

J. Raveling
Telefoon: 62 08 30
E-mail: joh7@hetnet.nl

A. van Triest-Kas
Telefoon: 62 00 09
E-mail: adrianavantriest@gmail.com

KERKRENTMEESTERS

H.H. Dijkhof - Bijdragen - Administrateur
Telefoon: 64 16 59
Email: hermandijkhof1@hetnet.nl

A.H.J. van Essen - technische zaken
Telefoon: 06-113 44 575
E-mail: adrianvanessen@live.nl

G. Lokhorst - ledenadministratie
Telefoon: 62 02 44
E-mail: gert.lokhorst@concepts.nl

C.J. Palm-Bomhof - verjaardagsfonds
Telefoon: 64 18 59
E-mail: d.palm@hetnet.nl

R. Pannekoek - kerkbalans
Telefoon: 64 12 99
E-mail: rudipannekoek@wxs.nl

H.E. Pleiter - kerkradio
Telefoon: 67 93 91
E-mail: hpleiter@vmi-group.com 

 
Diaconie Diaconie

J. Beumer (voorzitter)
Telefoon: 66 20 64
E-mail: johanbeumer65@gmail.com

H.J.de Graaf-Brendeke (secretaris)
Telefoon: 62 14 63
E-mail: rietdegraaf@live.nl

R. Heijloo
Telefoon: 62 11 06/ 0651999722
E-mail: richard.heijloo@gmail.com

G. Kooiman-Stijf
Telefoon: 61 54 54
E-mail: gerakooiman@outlook.com

K. Noorman-Kamies
Telefoon: 61 62 83
E-mail: j.noorman@gmail.com

H. Stenfert-van ’t Hul
Telefoon: 61 53 60
E-mail: hillie.stenfert@planet.nl

R.M. Visser
Telefoon: 06-42385221
E-mail: ruben-visser@hotmail.com

E. Vrieling
Telefoon: 62 09 95
E-mail: gvrieling@hotmail.com 

 
Pastorale medewerkers Pastorale medewerkers

Mevr. P. van Doeselaar
Telefoon: 69 15 57

Mevr. J.J.M. Gorkink
Telefoon: 61 49 38

Mevr. D. Reurink
Telefoon: 62 15 65.

Mevr. H. Stenfert
Telefoon: 61 53 60

Dhr G.J. van Triest
Telefoon: 62 00 09

Dhr. W. Vink
Telefoon: 61 47 59.

Mevr. J. van Wageningen
Telefoon: 61 37 29