Avonddiensten Avonddiensten
INVULLING AVONDDIENSTEN PER 1 OKTOBER 2021
1e zondag van de maand Verdiepingsdienst
2e zondag van de maand Dienst door de Commissie Bijzondere Diensten
3e zondag van de maand Themadienst in samenwerking met…
of zangavond
4e zondag van de maand Gebedsbijeenkomst
5e zondag van de maand Geen dienst
 
Leden gezocht Leden gezocht
lees meer »
 
Doopdiensten Doopdiensten

De doopdiensten vinden elke 2 maanden plaats. Ruim een week voorafgaande aan de doopdienst vindt er een doopgesprek plaats. Datum en tijd worden in de kerkbode vermeld.

lees meer »
 
Gezinsdiensten Gezinsdiensten

Deze diensten worden voorbereid door leiding van de kindernevendienst samen met de predikant. De diensten zijn speciaal gericht op de basisschooljeugd.

 
Ontmoetingsdiensten Ontmoetingsdiensten

Elke 2e zondag van de maand, van september tot juni, wordt er een bijzondere avonddienst gehouden, afwisselend in de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk.
De diensten worden voorbereid door een Commissie voor bijzondere diensten waarin zitting hebben leden van de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk.

 
Avondmaalsviering Avondmaalsviering

Er worden 6 avondmaalsvieringen per jaar gehouden,waarvan er drie als zittende en drie als lopende vieringen plaats vinden. De vieringen op Goede Vrijdag, in augustus en op 1e Advent zijn zittende vieringen, de overige worden als lopende vieringen gehouden. 's Middags worden er korte vieringen gehouden in het verzorgingshuizen De Boskamp. Dit zijn altijd zittende vieringen.