Rouw- en uitvaartdiensten Rouw- en uitvaartdiensten

Tarief Leden

Trouw- en rouwdiensten € 200,00 inclusief koster, exclusief organist
Liturgieën €     0,50  
Bediening bij uitvaarten €   20,00 per uur

Tarief niet Leden
 
Trouw- en rouwdiensten € 300,00 inclusief koster, exclusief organist
Predikant € 300,00  
Liturgieën €   
0,50
 
Bediening bij uitvaarten €  25,00 per uur
 
Tarieven huur zalen Tarieven huur zalen
Verhuur niet kerkgerelateerd
 
Kerkzaal € 200,00 per dag
Kerkzaal per dagdeel € 125,00 per dagdeel
Grote zaal €  45,00 per dagdeel
Kleine zaal €  35,00 per dagdeel
Consistorie €  35,00 per dagdeel
Jeugdruimte €   50,00 per dagdeel
Kapel Zuuk €   50,00 per dagdeel

Consumpties
 
Koffie p/kop €    1,50  
Thee p/kop €      1,50  
Limonade p/glas €      1,00  
Belegd broodje €      1,75  
Koffie/thee per kan bij zaalhuur pp

Soep per kop 
€      3,00


€     3,00