Symbolisch bloemschikken Symbolisch bloemschikken
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
Voorafgaand en op christelijke feestdagen onderstrepen de symbolische bloemschikkingen de
tekst of het thema van de kerkdienst. Ook wordt er, in de week voorafgaand aan de laatste
zondag van het kerkelijke jaar, een workshop symbolisch bloemschikken gegeven in de Goede
Herderkerk. Iedereen kan meedoen. Het thema van de gedachtenisdienst zal centraal staan. Nadere gegevens komen in het kerkblad.
Contactpersoon: Gerri Hofenk, tel. 0578-613751, e-mail: ggchofenk@live.nl
 
Autodienst Autodienst

Gemeenteleden die niet zelfstandig de kerkdiensten kunnen bezoeken, kunnen via de contactpersoon in hun vervoer laten voorzien. Gemeenteleden die vervoer willen aanbieden, kunnen dat ook opgeven aan de contactpersoon.

Contactpersoon: B. van Dam, De Leegte 131, 8162 BX Epe. Telefoon: 61 39 91. E-mail: benmesina@telfort.nl

 
Bloemengroet Bloemengroet

De bloemen die tijdens de diensten in de kerk staan, worden bezorgd bij een gemeentelid. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zieken en naar jarige ouderen die de leeftijd van 80 jaar en 85 jaar en ouder hebben bereikt. De bloemen worden bekostigd uit de opbrengsten van het verjaardagsfonds en giften.

Contactpersoon: de scriba

 
Combo Combo
Het combo begeleidt diverse diensten (o.a. combodiensten en gezinsdiensten) en bestaat momenteel uit vier zangeressen en twee zangers. Instrumentaal bestaat het combo uit piano, gitaar en drum. Het combo oefent op de eerste zondag van de maand na de ochtenddienst. Het repertoire bestaat uit opwekkingsliederen en andere liederen uit het gospel genre. 

Contactpersoon: Johan de Leeuw, tel. 06 47281263; e-mail: deleeuw.epe@hotmail.com
 
Epe zingt op zondag Epe zingt op zondag
Houdt u, houd jij van zingen? Kom dan naar ‘Epe zingt op Zondag’! We zingen met elkaar uit allerlei liedboeken en bundels. Na afloop is er koffie
en thee met wat lekkers. 'Epe zingt op Zondag'  wordt enkele keren per jaar georganiseerd. 

Contactpersoon: Rianne Beumer,
e-mail: fam.jbeumer@gmail.com

 
 
Gastvrouwen Gastvrouwen

Elke zondagmorgen worden door twee gastvrouwen liedboeken of liturgieën uitgereikt. Na afloop van de dienst zijn de dames ook behulpzaam bij het collecteren. Als er bij bijzondere diensten koffie wordt geschonken, wordt dit door de gastvrouwen verzorgd.

Contactpersoon: Mevr. B. Scheer, telefoon: 627546; e-mail: dick.scheer@hetnet.nl

 
Goede Herderklank kerkblad Goede Herderklank kerkblad

Dit is de kerkbode van de Goede Herderkerk-gemeente. Het blad verschijnt 11 maal per jaar, n.l. elke maand m.u.v. augustus. De kopij dient ingeleverd te worden bij de eindredacteur.

Eindredacteur: P. Pronk Wildkansel 17. 8162 KC Epe. Tel. 0578-615254.
e-mail: 
goedeherderklank@goedeherderkerkepe.nl 

 
Hulpdienst Hulpdienst

Wanneer er mensen zijn die hulp nodig hebben door het ouder worden of door ziekte en daardoor behoefte hebben aan begeleiding naar ziekenhuis, arts of anderszins, dan kan men contact opnemen met de contactpersoon. Deze zal met de betrokkene nagaan welke oplossing mogelijk is.

Contactpersoon: J. Beumer, Kopermolenweg 3, 8161 RM Epe.Telefoon: 66 20 64; E-mail: johanbeumer65@gmail.com

 
Kerkradio Kerkradio

De kerkradio maakt het mogelijk voor diegenen die niet meer de kerk kunnen bezoeken, toch de erediensten thuis mee te beleven. Via de contactpersoon kan een aansluiting geregeld worden.

Contactpersoon: H.E. Pleiter, Gelriaweg 17,8161 RK Epe. Telefoon: 67 93 91
E-mail: hpleiter@vmi-group.cpm

 
Ontmoetingsavonden Ontmoetingsavonden

Wil je meer weten over de Goede Herderkerk? Kom dan op donderdag 7 oktober of 10 maart van 20.00 tot 21.00 uur naar de ontmoetingsavond voor nieuwe en minder nieuwe leden.
Contactpersoon: Joanne Coes (612041) joannecoes@hotmail.com   

 
Rommel- en Boekenmarkt Rommel- en Boekenmarkt

Dit jaar zal de inzameling voor de Rommel- en Boekenmarkt geen doorgang vinden. Er komt nader bericht over het weer oppakken van de inzameling.


Eenmaal per jaar (in het voorjaar) wordt er een grote overdekte rommel- en boekenmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de Goede Herderkerk.
Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. april en augustus) vindt er een inzameling plaats. Men kan tussen 08.30 een 10.30 uur nog goed verkoopbare spullen en boeken brengen bij de kerk. Het is ook mogelijk om de spullen thuis op te halen, hiervoor dient men contact op te nemen met dhr. G. Niemeijer, telefoon: 64 10 29.

Wat wordt NIET ingenomen?

  • Groot meubilair, zoals bankstellen en wandmeubelen
  • Witgoed
  • Piano's/Orgels
  • Bedden/Ledikanten
  • Kasten in onderdelen
  • Stoelensets beschadigd/versleten
  • Aardewerk of plastic bloempotten
  • Videobanden en "gebrande" CD's/DVD's

De rommel- en boekenmarkt vindt dit jaar helaas geen plaats.

Contactpersonen rommelmarkt:
 
Rita Botter, Duisterestraat 12, 8181 CL Heerde. E-mail: bottertje1@kpnmail.nl

Greet van Bolhuis, Loper 2, 8162 KD EPE
Telefoon: 629985. E-mail:g.a.van bolhuis@hetnet.nl 

Contactpersoon boekenmarkt:

Dhr. J.F. van Mossel, Het Bijltje 31, 8162 XS Epe..
Telefoon: 61 63 65. E-mail: jfvanmossel@gmail.com

 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Jarige gemeenteleden worden op of rond hun verjaardag namens de Goede Herderkerk een gelukwens aangeboden. Het wordt zeer op prijs gesteld indien men in de bijgesloten envelop een bijdrage geeft. Deze bijdragen zijn bestemd voor het bloemenfonds.

Contactpersoon: mevr. C. Palm-Bomhof,  Grote Weteringdijk 5,  8167 PR Oene,
tel: 641859. E-mai: d.palm@hetnet.nl