Wijkdiaconie Wijkdiaconie
Secretaris
Mevr. G. Kooiman-Stijf, Officiersweg 57, 8162EB Epe, tel. 0578-615454
E-mail: secretaris-wijkraadvandiakenen@goedeherderkerkepe.nl
terug