Tijd van verandering brak aan

het interieur van de Goede Herderkerk in 1964 (het orgel ontbreekt nog)
Tijd van verandering brak aan


In 1957 ging de heer Keizer met emeritaat en werd hulpprediker
D. Eveleens uit Dokkum als voorganger van de evangelisatie benoemd.

Er brak toen een periode aan van groei. Het dorp Epe groeide en daarvan profiteerde ook de evangelisatie.
Men begon al spoedig te praten over een groter kerkgebouw ter vervanging van de kapel. Nadat eerst aan kerkbouw op een ander terrein werd gedacht, werd uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw op eigen terrein, direct achter de bestaande kapel.

In 1963-1964 werd hier de nieuwe kerk gerealiseerd. Architect was Pothoven uit Amersfoort en de aannemer was Van Norel uit Epe. De totale kosten bedroegen ƒ 150.000,-- , voor de evangelisatie van toen een reusachtig bedrag wat door allerlei acties bij elkaar werd gebracht.
Het nieuwe gebouw werd op zondag 29 november 1964 in gebruik genomen. Als naam werd gekozen “Goede Herderkerk”.

In de jaren 1992/1993 is het gebouw uitgebreid met een aantal zalen en een jeugdaccomodatie, terwijl in 1999 de kerkzaal een grondige renovantie onderging.

terug