Ouderlingen Ouderlingen

C. G. Kieskamp-van Elderen (Sectie 1)
Telefoon: 06-30748419
E-mail: corrievelderen@gmail.com

R. Kruse (Sectie 2)
Telefoon: 06-41676765
E-mail: r.kruse@hotmail.com

A. van Triest (Sectie 3)
Telefoon: 06-53446984 
E-mail: arjen@vantriestbv.nl

Vacant (Sectie 4) : Tijdelijke waarneming/aanspreekpersoon
W.A.E. Keizer-Pouw 
Telefoon: 06-22042465
E-mail: Gertenalita@gmail.com 

W.A. van Zuuk (Sectie 5)
Telefoon:  61 40 00
E-mail: familievanzuuk@gmail.com

H.G. Spierenburg (Sectie 6)
Telefoon: 06-51276772
Email: hgspierenburg@gmail.com

N. Kroes (Sectie 7)
Telefoon: 62 10 57
E-mail: nely_kroes@hotmail.com

W.A.E. Keizer-Pouw (ouderen 70+ alle secties, 80+ met Ds. Kolkert)
Telefoon: 06-22042465
E-mail: Gertenalita@gmail.com 

terug