Rekeningnummers Rekeningnummers

College van Kerkrentmeesters
     
      Kerkelijke bijdrage Rabobank Epe,
      rek.nr. NL18RABO0317572008
     
      Collectebonnen
Rabobank Epe,
      rek.nr. 3175 35 900
      o.v.v. bezorgadres!
     
      Giften/Verjaardagsfonds e.d.
      
Rabobank Epe rek.nr. 3175 03 405.
      
      Kerkradio:
bijdrage Rabobank Epe,
      rek.nr. 3175 72 806;

      Zending, Werelddiaconaat en
      Ontw.samenw.: 
bijdrage ING Bank
      rek.nr. NL42 INGB 0003 5389 95;
        
Alle betalingsbewijzen t.n.v. "Goede Herderkerk" Epe.

Wijkdiaconie

Rek.nr. NL89RABO0317527274 Rabobank Epe t.n.v. diaconie Goede Herderkerk.

terug