Predikanten Predikanten

Ds. G.C. Buijs
Glazenmaker 91-A
8162 TA Epe
Telefoon: 849987
E-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

Ds. B. Lampen
Allendelaan 4
8161 DA Epe
Telefoon: 618416
E-mail: predikant-lampen@goedeherderkerkepe.nl

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert
Afslag 57, 3331 RH Zwijndrecht (tijdelijke woning Ermelo)
Telefoon: 06-51646882
E-mail: bijstand-pastoraat@goedeherderkerkepe.nl


Ziekmelding Ds. Lampen
Ds. B. Lampen heeft zich ziek gemeld.
Hij zal tot nader bericht zijn taken en werkzaamheden als predikant niet uitvoeren.
Voor alle pastorale (e.a) zaken kunt u contact opnemen met ds. Buijs of de scriba

terug