PAKKET VAN EISEN BEAMERTEAM PAKKET VAN EISEN BEAMERTEAM

Procedure
Hieronder worden heldere afspraken beschreven voor een aanvraag van het gebruik van de beamer tijdens de eredienst. Wil een predikant of commissie gebruik maken van de beamer tijdens de dienst dan moet ze rekening houden met onderstaande randvoorwaarden. Afwijken van deze randvoordwaarden is alleen mogelijk in onderling overleg met het verantwoordelijke lid van het beamerteam.

Verantwoordelijkheden
Elke persoon of instantie (opdrachtgever) die gebruik wil maken van de presentatiemogelijkheid is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de liturgie/presentatie. Het beamerteam is alleen verantwoordelijk voor de uiteindelijke projectie op het scherm. Het beamerteam zorgt naar vermogen voor een storingsvrije presentatie.

Aanvraag presentatie
De aanvraag voor de presentatiemogelijkheid moet 14 dagen vóór de betreffende dienst gemeld zijn bij het beamerteam, hetzij telefonisch/persoonlijk of via het e-mailadres: beamerteam@goedeherderkerkepe.nl  
De scriba is verantwoordelijk voor het toesturen van het pakket van eisen aan externe predikanten.

Liturgie
Uiterlijk 6 dagen voor de betreffende dienst moet de uitgebreide liturgie aangeleverd worden. De tekst van de liederen en schriftlezing hoeft niet voluit geschreven te zijn. Deze tekst wordt aangeleverd via het e-mailadres beamghk@gmail.com of via de contactpersoon van het beamerteam.

Muzikale medewerking
Degene die muzikale medewerking aan een dienst verleent, moet zelf aangeven of de gezongen liederen wel of niet geprojecteerd moeten worden. Als er anderstalige liederen gezongen worden, kan op verzoek ook de Nederlandse vertaling worden geprojecteerd. Deze teksten dienen dan wel aangeleverd te worden aan het beamerteam.

Gebruik maken van eigen presentatie
Als een persoon of instantie een eigen presentatie wil laten zien, wordt deze aangeleverd in PowerPoint. Een en ander moet goed leesbaar/zichtbaar zijn voor de hele gemeente. Geadviseerd wordt hierbij de huisstijl aan te houden.

Reactie beamerteam
Na aanmelding zal het beamerteam zo spoedig mogelijk reageren. De liturgie en het overige aangeleverde materiaal wordt door het beamerteam getest. Het beamerteam neemt contact op met de betreffende opdrachtgever over het aangeleverde materiaal.

Bediening apparatuur
De apparatuur van de Goede Herderkerk wordt uitsluitend bediend door leden van het beamerteam.

Huisstijl
Om eenduidigheid te behouden in de presentaties wordt in het kort de huisstijl van de presentatie beschreven.

Typografie
Lettertype: Arial Bold
Lettergrootte: 36pt
Kleur:  Rood: 144, Groen:0, Blauw:0
Uitlijning: Centreren

Afkortingen
Er worden zo min mogelijk afkortingen gebruikt. Schriftlezing en tekst wordt volgens onderstaande voorbeelden in beeld gebracht:

Handelingen 6 : 1 – 12 (i.p.v. Hand. 6:1-12)
Gezang 16 : 1 (i.p.v. NG 16:1)
Gezang 280 : 2 (i.p.v. LB 280:2)

Achtergrond
Beeldvullend
Kleur:  Rood: 255 Groen: 255 Blauw: 212

Beeldgebruik
Zorg voor rechtenvrije foto’s die openbaar gepubliceerd mogen worden
Fotoformaat: minimaal 1024 x 768
Zoveel mogelijk beeldvullend gebruiken

Bij het gebruik van tekst over beeld wordt altijd extra gelet op de leesbaarheid van de tekst. Zo nodig wordt afgeweken van het standaard kleurgebruik wat hierboven beschreven is.

Video
Videomateriaal moet van voldoende kwaliteit zijn.

terug