Ouderling en Consulente Ouderling en Consulente

Henk van Ark, jeugdouderling.
Telefoon: 06 54 23 81 60 . E-mail: jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl.

Joanne Coes-Holland, jeugdouderling
Telefoon: 06 22 89 16 66 . E-mail: jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl

Miranda Overeem, jeugdconsulente.
Telefoon: 06 81 33 86 51. E-mail: familieovereem@outlook.com

terug