Moderamen Moderamen

Het moderamen bestaat uit:

Ds. G.C. Buijs
Ds. B. Lampen
Mevr. J.H. Coes-Holland (preses)
Dhr. A. van de Burgt (ouderling-scriba)
Mevr. I. de Graaf-Mulder (ouderling)
Dhr. J. Beumer (diaken)
Dhr. L. Dalhuisen (ouderling-kerkrentmeester)

terug