Moderamen Moderamen

Het moderamen bestaat uit:

Ds. G.C. Buijs
Ds. B. Lampen
Mevr. J.H. Coes-Holland (preses, jeugdouderling)
Dhr. A. van de Burgt (ouderling-scriba)
Mevr. A. Keizer-Pouw (ouderling)
Dhr. R. Heijloo (diaken)
Dhr. L. Dalhuisen (ouderling-kerkrentmeester)

terug