Liturgie maken Liturgie maken
Indien u voor een dienst een Liturgie wilt laten maken dan kan dat indien u die tijdig (liefst een week voor de dienst, met uitzondering van rouwdiensten) aanlevert aan de Liturgiecommissie via het speciaal daarvoor gemaakte emailadres: lithurgie@goedeherderkerkepe.nl 
terug