woensdag 18 december 2019

Leeskring

Datum: 
 woensdag 18 december 2019
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Goede Herderkerk

Tijdens een zestal avonden lezen en bespreken we met elkaar het boek: ‘Gewone Catechismus, christelijk geloof in 100 vragen’ . Deze hedendaagse
catechismus is samengesteld rondom 100 vragen en antwoorden. Bij elk antwoord wordt een korte uitleg gegeven. Ook maken we studie van andere
leerboeken zoals de Heidelbergse catechismus, de kleine en grote catechismus van Luther, de catechismus van Gèneve en de Doornse
Catechismus.
Data: woensdagen 30 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari en 18 maart.
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk

Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

terug