Leeskring Leeskring
Tijdens een zestal avonden lezen en bespreken we met elkaar het boek: ‘Gewone Catechismus, christelijk geloof in 100 vragen’ .
Deze hedendaagse catechismus is samengesteld rondom 100 vragen en
antwoorden. Bij elk antwoord wordt een korte uitleg gegeven. Ook maken we studie van andere leerboeken zoals de Heidelbergse catechismus, de
kleine en grote catechismus van Luther, de catechismus van Gèneve en de Doornse Catechismus.

Data: woensdagen 30 oktober, 20 november,
18 december, 22 januari, 19 februari en 18 maart.


Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl

Literatuur: Theo plezier e.a., ‘Gewone Catechismus, christelijk geloof in 100 vragen’.
terug