zondag 10 september 2023 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. A. van Triest
Organist: Dhr. G. Voortman

Liturgie voor de eredienst van 10 september 2023

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Arjen van Triest

Organist: Geerd Voortman

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

Ps.98:1, 2

1.Zing een nieuw lied voor God de Here,

2.Ja, Hij is ons getrouw gebleven

Votum en groet

Ps.65: 2, 3

2.Zalig wie door U uitverkoren

3.Gij antwoordt met geduchte daden,

Wetslezing

NLB.871:1, 2, 3, 4

1.Jezus zal heersen waar de zon

2.Het lied in alle talen zal

3.Zijn rijk is volle zaligheid,

4.Laat loven al wat adem heeft

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 26

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,

Schriftlezing: Rom.3: 21-26 en Ef.6: 10-18 NBV

Ps.18:9, 10

9.Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,

10.Hij maakt mijn voeten licht als die der hinden

Verkondiging

NLB.435: 2, 4

2.Rechtvaardigheid is zijn bestel,

4.Hef op uw hoofden, poorten wijd!

Dankgebed

Hemelhoog 579:4

4. Mensenzoon tussen de kandelaren

Zegen

Teksten voor tijdens de preek:

Afbeelding 1:

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld.

Je zei bij jezelf: ik stijg op naar de hemel,

boven Gods sterren plaats ik mijn troon.

Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen.

Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste.

Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Jes.14:12-15

Afbeelding 2:

Dit zegt de Heer: Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God en je was bekleed met een keur van edelstenen; met robijn, topaas en aquamarijn,

met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd gevat in gouden zettingen.

Op de dag dat je geschapen werd, lagen ze klaar.

Je was een cherub, je vleugels beschermend en uitgespreid.

Je was door Mij neergezet op de heilige berg van God,

waar je wandelde tussen vurige stenen.

Je was onberispelijk in alles wat je deed vanaf de dag

tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Ezech.28:11-15


Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Protestantse Kerk

Kinderen en jongeren

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoens-pakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug