zondag 3 september 2023 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. R. Kruse
Organist: Dhr. M. de Jong

Orde van dienst zondagmorgen 3 september, ZWO

 

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 150: 1 (Loof God, loof Hem overal)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 1005: 1, 4 en 5 (Zoekend naar licht, ned. versie)

Leefregel:

Zingen: Hemelhoog 395: 1, 3 en 5 (Ik wil jou van harte dienen)

Gebed bij de opening van het Woord

We luisteren naar en zingen met Trintity: Ik wens jou https://www.youtube.com/watch?v=yuvwwUMy3K4&t=41s

Presentatie Erwin van Andel

Schriftlezing: Matteüs 25: 14-31 (NBV ’21)

Zingen: NLB 981: 1, 2, 4 en 5 (Zolang er mensen zijn op aarde)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen:NLB 970: 1, , 4 en 5 (Vlammen zijn er vele)

Gebeden

Zingen: NLB 425 (Vervuld van Uw zegen)

Zegen (afgesloten met gezongen amen)
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Kerk in Actie: Israel (werelddiaconaat)

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten


 

terug