zondag 21 mei 2023 om 10.00 uur

Morgendienst, Bloemenzondag
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. C. Kieskamp-van Elderen
Organist: Dhr. J.W. Jonkman


Liturgie

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 145: 1 en 4 (O Heer, mijn God, Gij koning van het heelal)

Bemoediging en gebed

Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5 (Rond het licht dat leven doet)

Leefregel

Zingen: NLB 912: 1, 3, 5 en 6 (Neem mijn leven , Laat het Heer)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: NLB 33 (De Here zegent jou)

Schriftlezing: Johannes 14: 15-21 (NBV ’21)

15.Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16.Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17.de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 19.Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. 20.Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 21.Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Zingen: NLB 663 (Al heeft Hij ons verlaten)

(melodie gezang 234, liedboek van kerken 1973 is wellicht bekender, graag keuze door organist)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 680: 1, 2, 3 en 5 (Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods)

Dankgebed en voorbede (afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader)

Inzameling van de gaven

Zingen: Hemelhoog 632: 1, 3 en 4 (God in ons midden)

Zegen (gezongen amen)
Collectebestemmingen
1e rondgang: Protestantse kerk: kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving

 

Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past.

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug