woensdag 8 maart 2023 om 19.30 uur

Avonddienst - Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. A. van Triest
Organist: Dhr. J. Smit

Liturgie woensdag 8 maart, Biddag voor gewas en arbeid

 

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 67: 1 en 2 (God zij ons gunstig en genadig)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 910: 1, 3 en 4 (Soms groet een licht van vreugde)

Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen: NLB 978: 1, 2 en 3 (Aan U behoort, o Heer der heren)

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 107: 1-9 (NBV ’21)

Zingen: Psalm 107: 1, 2, 3 en 4 (Gods goedheid houdt ons staande)

1.‘Loof de HEER, want Hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.’

2.Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost,

door Hem verlost uit de greep van de vijand,

3.bijeengebracht uit alle landen,

uit het oosten en het westen,

uit het noorden en het zuiden.

4.Soms doolden zij door de woestijn,

maar een weg in de wildernis,

een stad, een woonplaats vonden ze niet.

5.Ze kregen honger en dorst

en kwijnden van uitputting weg.

6.Ze riepen in hun angst tot de HEER –

Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren,

7.Hij wees hun de rechte weg,

de weg naar een stad, een woonplaats.

8.Laten zij de HEER loven om zijn trouw,

om zijn wonderen aan mensen verricht:

9.wie dorst had, gaf Hij te drinken,

wie honger had, volop te eten.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 23b: 1, 2, 4 en 5 (De Heer is mijn herder)

Gebeden

Zingen: NLB 248 (De dag, door Uw gunst ontvangen)

Zegen(gezongen amen)

Collectebestemmingen
1e rondgangBiddag. Kerk in Actie: Werelddiaconaat.
Noord-Ghana is een droog gebied. Het is moeilijk om hier rond te komen met landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het inkomen. Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten
 

terug