zondag 5 maart 2023 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Dhr. J.W. Jonkman

Liturgie voor de eredienst van 5 maart 2023

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Nely Kroes

Organist: Jan Willem Jonkman

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

NLB.985:1, 2, 3

1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

2.Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,

3.Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

Votum en groet

Ps. 124:4

4.Die onze boeien slaakt, het is de Heer.

Wetslezing

Ps.51:1, 4

1.Ontferm u God, ontferm U hoor mijn klacht,

4.Voltrek de reiniging en raak mij aan

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 79:1, 2, 3

1.Mijn Vader dank U wel, dat U steeds bij mij bent.

2.Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt.

3.Ik dank U voor de diepe vrede en de rust.

Schriftlezing: Ps.51 (NBG-1951)

Ps.51:2,5

2.Want tegen U, want tegen U alleen

5.Schep in mij God een hart dat leeft in ’t licht,

Verkondiging

Hemelhoog 346:1, 2, 3

1.Ik wandel in het licht met Jezus, het donk’re dal

2.Ik wandel in het licht met Jezus, geen duist’re wolk

3.Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel

Dankgebed

Ps. 89:7

7.Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang: Kerk in Actie: Lijdenstijd/40 dagen tijd.

Zending voor Palestina Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug