zondag 22 januari 2023 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Mevr. A. Keizer-Pouw
Organist: Dhr. M. de Jong

Liturgie voor de eredienst van 22 januari 2023

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Alita Keizer

Organist: Marijn de Jong

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

Ps.108:1, 2

1.Mijn hart is, Heer, in u gerust.

2. Ja, hoger dan het hemels blauw

Votum en groet

NLB.885:1, 2

1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Refr. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,

2.Gij geeft ons vrede vergeving van zonden,

Refr.

Geloofsbelijdenis

Hemelhoog 298:1, 2, 3, 4

1.Genade, zo oneindig groot.

2.Genade die mij heeft geleerd

3.Want Jezus droeg mijn zondelast

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 28:1, 2, 4

1.Dank U voor de wond’ren die gebeuren;

2.Dank U voor die duizend mooie dingen

4.Dank U voor het wonder in mijn leven,

Schriftlezing: 2 Sam.9:1-13 NBV

Hemelhoog 345:1, 2, 4

1.Ik heb de vaste grond gevonden

2.Het is het eeuwige erbarmen

4.Daarop wil ik gelovig bouwen,

Verkondiging

NLB.103C:1, 2, 5

1.Loof de Koning, heel mijn wezen,

2.Loof Hem als uw vaderen deden,

5.Engelen, zing ja en amen

Dankgebed

NLB.425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

Zegen
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Protestantse kerk: Missionair werk

Dorpskerken Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie.

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug