zondag 15 januari 2023 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Dhr. H. van Ark
Organist: Dhr. G. Voortman 

Liturgie

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 122: 1 en 2 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 570 (Bron van licht en leven)

Leefregel

Zingen: NLB 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: Kinderlied: Lied 46 (God kent jou)

Schriftlezing: Lucas 2: 39-52 (NBV ’21)

39.Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 41.Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42.Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43.Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44.In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45.Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. 46.Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 47Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48.Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: ‘Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.’ 49.Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50.Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. 51.Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. 52.Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

 

Zingen: NLB 84A: 1, 2 en 3 (Wat hou ik van Uw huis)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 825: 8, 9 en 10 (God heeft zichzelf ons toegewend)

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Hemelhoog 473 (Gebed om zegen)

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Protestantse kerk: ondersteuning gemeenten

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug