zondag 20 november 2022 om 19.00

Zangdienst, Epe zingt op zondag
Organist: Dhr. M. de JongLiturgie

Collectebestemmingen
2e rondgang:
 bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug