zondag 6 november 2022 om 19.00

Avonddienst, Verdiepingsdienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. A. van de Burgt
Organist: Dhr. J. Smit

Liturgie voor de eredienst van 6 november 2022

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Anton van de Burgt

Organist: Johan Smit

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

Ps. 98:1 , 2

1.Zing een nieuw lied voor God de Here,

2.Ja, Hij is ons getrouw gebleven,

Votum en groet

Hemelhoog 579:1, 4

1.Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,

4.Mensenzoon, tussen de kandelaren,

Geloofsbelijdenis van Nicea

Hemelhoog 590

Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Joh.1:1-14 en Rom.12:12-21 NBV

NLB.488:1, 2, 3, 4, 5

1.In den beginne was het woord,

2.Hij werd geboren in de nacht

3.Hij is de Heer, Hij werd een knecht,

4.Hij troont in ons lage staat

5.Dit licht dat in het duister sliep

Verkondiging

NLB.412:3

3.U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

Dankgebed

NLB.704:1, 2, 3

1.Dank, dank nu allen God

2.Die eeuwig rijke God

3.Lof, eer en prijs zij God

Zegen

terug