zondag 18 september 2022 om 10.00 uur

Morgendienst, Startzondag
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. J. Coes-Holland
Organist: Combo Goede Herderkerk


Liturgie

Het combo zingt voor de dienst(9.50 uur): Hemelhoog 679: 1 en 3 (Heer Uw licht en Uw liefde schijnen)

Welkom en mededelingen

Zingen: NLB 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 885 (Groot is Uw trouw o Heer)

Uitleg thema

Zingen: Hemelhoog 347A: 1, 3 en (Jezus alleen)

Gebed

Kinderlied: Kinderlied: Lied 70 (Kinderen van de Vader)

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 13: 1-17 (BijbelGewoneTaal)

1Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Jezus wist dat nu voor hem het beslissende moment gekomen was: hij zou vanuit de wereld teruggaan naar zijn Vader. Jezus hield veel van de mensen die in deze wereld bij hem hoorden. En hij bleef van hen houden, tot het allerlaatste moment.

2.’s Avonds waren Jezus en de leerlingen met elkaar aan het eten. Toen al was Judas, de zoon van Simon Iskariot, van plan om Jezus aan zijn vijanden uit te leveren. Daar had de duivel voor gezorgd.

3.Jezus wist dat hij van zijn Vader alle macht gekregen had. Hij wist dat hij bij God vandaan gekomen was en dat hij weer naar God zou teruggaan.

4.Tijdens het eten stond Jezus op. Hij trok zijn kleren uit en deed een doek om zijn middel, alsof hij een slaaf was. 5.Hij deed water in een bak, en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde hun voeten af met de doek die hij omgedaan had.

6.Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die: ‘Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen?’ 7.Jezus zei tegen hem: ‘Nu begrijp je niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen.’ 8.Petrus zei: ‘U mag mijn voeten beslist niet wassen! Nooit!’ Jezus zei: ‘Als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.’

9Toen zei Petrus: ‘Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10.Jezus zei: ‘Iemand die zich al gewassen heeft, is rein. Hij hoeft niet opnieuw gewassen te worden, behalve zijn voeten. Ook jullie zijn rein. Maar niet allemaal.’ 11.Want Jezus wist dat Judas hem wilde uitleveren. Daarom zei hij: ‘Jullie zijn rein, maar niet allemaal.’

Jezus geeft het goede voorbeeld

12.Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij ging bij de leerlingen zitten en zei: ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? 13Jullie noemen mij ‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. 14.Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. 15.Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.

16.Luister heel goed naar mijn woorden: Een slaaf is niet belangrijker dan zijn meester. En iemand die gestuurd wordt, is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. 17.Als je dat begrijpt, en je daaraan houdt, zul je het echte geluk leren kennen.

Zingen: Hemelhoog 626 (Aan Uw voeten Heer)

Preek

We luisteren naar

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 473 (Gebed om zegen)

Zegen:

Het combo zingt na de dienst: Opwekking 785 (Fundament)
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Zending
Syrië Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug