zondag 11 september 2022 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. A. Keizer-Pouw
Organist: Dhr. J. Smit

Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 150 (loof God, loof Hem overal)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 377: 1,3, 6 en 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Leefregel

Zingen: Hemelhoog 321: 1, 2 en 4 (Wees mijn verlangen)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Lied 1: 1 en 3 (Als je veel van iemand houdt)

Schriftlezing: Matteüs 9: 14-17 (NBV ’21)

14.Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’ 15.Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. 16.Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. 17.Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Zingen: NLB 657: 1, 3 en 4 (Zolang wij ademhalen)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 871 (Jezus zal heersen waar de zon)

Dankgebed , voorbede, moment van stil gebed en Onze Vader

Zingen: Hemelhoog 408 (Gaat heen in vrede)

Zegen (gezongen amen 3x)
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Pakistan

Deze zondag collecteren we bij de diaconale collecte voor de noodhulp aan de slachtoffers van de externe overstromingen in Pakistan. Er is dringend behoefte aan voedsel, medicijnen en onderdak voor hen wiens huizen en oogsten zijn vernietigd door overweldigende wateroverlast.
Het college van Diakenen zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug