zondag 4 september 2022 om 19.00 uur

Avonddienst Verdiepingsdienst
Voorganger(s): Ds. D. van Meulen, Epe
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Dhr. G. Voortman


Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 146: 1,2

Votum en Groet

Aanvangstekst

Zingen Psalm 146: 3,4

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing  Prediker 3: 1-15 (NBV21)

Zingen Lied 823: 1,2

Schriftlezing  Johannes  5: 1-13

Zingen  Lied 823: 4,5

Verkondiging

Zingen  Hemelhoog  667: 1,2,3

Zingen Geloofsbelijdenis  Lied 340 b

Gebeden, stil moment, Onze Vader

Collecte uitgang

Zingen Hemelhoog 719: 1,2,3,4

Zegen

Amen


 

terug