zondag 4 september 2022 om 10.00 uur

Morgendienst, ZWO dienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. A. van Triest
Organist: Dhr. M. de Jong

Liturgie voor de ZWO-dienst van 4 september 2022.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Arjen van Triest

Organist: Marijn de Jong

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

Ps.146:1

1.Zing mijn ziel voor God uw Here,

Votum en groet

NLB.272:1, 2, 3, 4

1.Wij zoeken in uw huis, uw aangezicht, o Here.

2.Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen

3.Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten

4.De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,

Wetslezing Lev.19: 9-18 NBV

Hemelhoog 401:1, 2

1.Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil

Refr. Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander;

2.In de wereld wordt het stil als wij doen wat Jezus wil

Refr.

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Hemelhoog 703:1, 2, 3

1.Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten,

2.Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren.

3.Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen.

Schriftlezing Psalm 146 NBV

Ps.146: 3, 4

3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

4.Aan wie hongert geeft Hij spijze,

Verkondiging

NLB.1005:1, 3, 4

1.Zoekend naar licht, hier in het duister,

Refr. Christus ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.

4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos

Refr.

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,

Refr.

Dankgebed

Hemelhoog 677:1, 2

1.God roept ons allen tot de daad;

2.God roept, en in Hem is de kracht,

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang: 
Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Myanmar)

Een volwaardige plek voor mensen met een beperking Myanmar. Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug