zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Mevr. de Graaf
Organist: Geerd Voortman


Liturgie

Welkomstwoord, mededelingen en stil gebed

 

Ps.91: 1, 5

1.Heil hem wien God een plaats bereidt

5.Maar gij moogt schuilen bij de Heer,

 

Votum en groet

 

Ps.91:7

7.Omdat hij Mij zijn hart toewendt,

 

Geloofsbelijdenis

 

NLB.412:3

3.U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kinderlied 79

1.Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent.

2.Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt.

3.Ik dank U voor de diepe vrede en de rust.

4.Mijn woorden schieten vaak zoveel te kort, o Heer.

5.Daarom wil ik U danken dat ik zingen kan.

 

Schriftlezing Ef.1:3-8 (t/m ons in overvloed heeft geschonken) en 2 Cor.13:13 NBV

 

Hemelhoog 298:1, 2, 3, 4

1.Genade zo oneindig groot,

2.Genade die mij heeft geleerd

3.Want Jezus droeg mijn zondelast

4.Als ik daar in zijn heerlijkheid

 

Verkondiging

 

Hemelhoog 355:1, 2, 3

1.God heeft mij zijn Zoon gegeven,

2.Jezus Christus is gestorven,

3.Ruwe stormen mogen woeden,

 

Dankgebed

 

Ps.97:6

Gods heil, Gods glorie staat, licht als de dageraad

 

Zegen
Collectebestemmingen
1e rondgang:
 EBC
Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe. Het EBC helpt jonge mensen met psychiatrische problemen, vangt dak en thuislozen op, biedt hulp aan ex-verslaafden en begeleidt tienermoeders. Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet gesubsidieerde activiteiten worden aangeboden.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten
 

terug