Zondag 6 jun 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Kolkert, Vorchten
Morgendienst
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: Mevr. Keizer
Organist: Geerd VoortmanLITURGIE

 

-Woord van welkom

-Afkondigingen

-Stil Gebed

-We luisteren naar de aanvangspsalm: Psalm 89: 1,6

-Votum en Groet

-Filmpje + lied

-Wetslezing: Exodus 20: 1 t/m 17 (N.B.G. 1951)

-Gebed

-We luisteren naar het Kinderlied: Lied 16 uit de Kinderliedbundel

-Schriftlezing: 1 Korintiërs 3: 21,22,23  (N.B.G. 1951)

-We luisteren naar Psalm 73: 9,10

-Prediking, uitgaande van 1 Korintiërs 3: 23a: ‘doch gij zijt van Christus!’

-Meditatief Orgelspel

-We luisteren naar Lied 464 : 1,2,3 uit Hemelhoog.

-Gebeden

-We luisteren naar de slotpsalm: Psalm 139: 1,14

-Zegen
Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie

Wereld diaconaat - Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug