zondag 16 mei 2021 om 10.00

Morgendienst, bloemenzondag
Voorganger(s): Ds. Kolkert uit Vorchten
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): Dhr. Van Ark
Organist: Marijn de JongLITURGIE

-Welkomstwoord, mededelingen en Stil Gebed

-Aanvangspsalm: Psalm 68: 6,7 NLB

Vers 6: O stoet van wie het heil bevocht

Vers 7: God zij geprezen met ontzag

-Votum en Groet

-Gezongen Geloofsbelijdenis: Lied 340b NLB

Vers: Ik geloof in God de Vader,

-Filmpje + Lied, gemaakt van en gekozen door: Hanny Visser. Het lied heet: ‘Volle verzekering’.

-Gebed

-Kinderlied: Lied 75: 1 Kinderliedbundel

Vers 1: Lees je Bijbel, bid elke dag,

-Schriftlezing: Efeziërs 2: 4 t/m 10  uit de N.B.G. vertaling 1951

-Lied 220: 1,2  uit Hemelhoog

Vers 1: Wij knielen voor Uw zetel neer,

Vers 2: Die ons gereinigd door Uw bloed,

-Prediking, uitgaande van Efeziërs 2: 4a en 6b  uit de N.B.G.-vertaling 1951: ‘God echter…heeft…ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.

-Meditatief Orgelspel

-Wetslezing/Vermaning als regel der dankbaarheid: Romeinen 13: 8 t/m 14

-Gebeden

-Slotlied: Lied 903: 3,6 NLB

Vers 3: In het duister van de tijden

Vers 6: Omdat Gij mijn hart doet branden,

-ZegenCollectebestemmingen

1e rondgang:  Bloemenzondag
Elke zondag staan er bloemen voor in de kerk. Na de dienst gaan ze -in normale tijden- met een groet van de gemeente naar iemand. In de coronaperiode kan dat helaas niet. De mensen die deze dienst elke zondag trouw hun werk verrichten en een mooie bloemenschikking maken verdienen onze steun en waardering. Met uw gift kunnen we, mede namens u, doorgaan met deze mooie blijken van betrokkenheid om onze diensten, ook al zijn die online, op te fleuren.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug