zondag 9 mei 2021 om 10.00

Morgendienst, doopdienst
Voorganger(s): Ds. Buijs
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): mevr.Kroes
Organist: Marijn de JongLITURGIE

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (Heer, die me ziet zoals ik ben)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 216 (Dit is een morgen, als ooit de eerste)

 

Tijdens het naspel worden de kinderen binnengebracht

 

Doopformulier

 

We luisteren naar Doop van Sela

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc

Gebed

 

Apostolische geloofbelijdenis

 

Doopplechtigheid

 

We luisteren naar Elly Rikkert ‘Zegenwens’ https://www.youtube.com/watch?v=7ZEZPrXakrE

 

Overhandigen kinderbijbels

 

We luisteren naar Zegenlied gezongen door familie Würsten via MP3

 

(we luisteren eerst 2 minuten en daarna tijdens het zingen van de rest van lied verlaten de baby’s de kerk)

 

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 43: 1-5a

 

1.Welnu, dit zegt de HEER,

die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,

ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

2.Moet je door het water gaan – ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.

3.Want ik, de HEER, ben je God,

de Heilige van Israël, je redder.

Voor jou geef ik Egypte als losgeld,

Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.

4.Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je

dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,

ja alle volken om jou te behouden.

5.Wees niet bang, want ik ben bij je.

 

Zingen: NLB 25A (Mijn ogen zijn gevestigd)

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: NLB 636: 1 en 3 (Liefde is licht, opnieuw geboren)

 

Gebeden

 

Zingen: Gods zegen voor jou van Sela

 

Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou Waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen Over je leven: Vrede voor jou in zijn naam!

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: Zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest in de naam van Jezus, Vervult, beschermt en zegent jou.

 

Ga met Gods vrede. Deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht. Durf te geloven. Blijf op hem hopen: Leef je geloof elke dag!

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: Zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest in de naam van Jezus, Vervult, beschermt en zegent jou.

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in de naam van Jezus, Vervult, beschermt en zegent jou.

 

Zegen


Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie
Libanon/ Jordanië Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. Wij herdenken op 5 mei onze vrijheid. Voor hen is vrijheid nog een verre droom, die bevochten moet worden. Helpt u mee?

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug