zondag 2 mei 2021 om 10.00

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. Lampen
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): Dhr. Van Zuuk
Organist: Geerd VoortmanLITURGIE

Liturgie voor de eredienst van 2 mei 2021.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Wim van Zuuk

Organist: Geerd Voortman

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

Ps. 98:1,2

1.Zing een nieuw lied voor God de Here,

2.Ja, Hij is ons getrouw gebleven,

 

Votum en groet

 

NLB.632:1, 2,

1.Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt

2.Waren wij dood door de zonde,

 

Filmpje + lied.

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kinderlied 98

Zoals klei in de hand van de pottenbakker (geheel)

 

Schriftlezing Romeinen 6: 1-13 NBV

 

NLB. 630:1, 2, 4

1.Sta op! Een morgen ongedacht,

2.Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,

4.Sta op! Hij gaat al voor ons uit,

 

Verkondiging

 

Hemelhoog 206:2

2.Op uw woord, o Leven van ons leven,

 

Dankgebed

 

Hemelhoog 212:

De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer.

Refr. In eeuwigheid zal Hij

2.Kom zing met mij

Refr 2. In eeuwigheid zult Gij

 

Zegen

 

NLB.708:1, 6
1.Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed.
6. Mijn schild en de betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer.
Collectebestemmingen

1e rondgang:  
Collecte protestantse kerk – jong protestant 2021 Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug