zondag 11 april 2021  om 19.00 Gaat NIET door
Avonddienst
Tekst(en): Goede HerderkerkLITURGIE
Collectebestemmingen

1e rondgang:  

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug