zondag 4 april 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Buijs
Morgendienst 1e paasdag
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.Schurink
Organist: Marijn de JongLITURGIE

Binnenkomst met Paaskaars (pianonspel/orgelspel

 

Wanneer de Paaskaars staat zingen: NLB 624 (Christus onze Heer, verrees)

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: NLB 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)

 

Bemoediging en groet

 

Uitleg liturgisch bloemstuk

 

Zingen: NLB 637 O vlam van Pasen steek ons aan (melodie Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)

 

Persoonlijke bijdrage gemeentelid en muziekfilmpje

 

Gebed

 

Project kindernevendienst

 

Zingen: Hemelhoog 182 (Hij leeft)

 

Paasboodschap uit de gemeente (filmpje)

 

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18

1.Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2.Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3.Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4.Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5.Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6.Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7.en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8.Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9.Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10.De leerlingen gingen terug naar huis.

11.Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12.en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13.’Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14.Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15.‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16.Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17.‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die

ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18.Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

 

 

Zingen: Hemelhoog 171 (Geprezen zij de Heer)

 

Preek

 

Muzikaal intermezzo

 

NLB 636 Liefde is licht, opnieuw geboren

 

Gebeden

 

Zingen: Hemelhoog 200: 1 en 3 (U zij de glorie)

 

Zegen:Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Nieuw Hydepark Vandaag collecteren we zoals traditioneel op 1e Paasdag voor Nieuw Hydepark, het huis dat van ons allemaal is. De deuren van Nieuw Hydepark in Doorn staan wijd open voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Daar verlangen we naar, nu we het volop te verduren hebben door de corona pandemie.

Het gaat om mensen die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kunnen. Ook mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genieten. Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust en aandacht. We hopen met elkaar voldoende geld bijeen te brengen om de vakantiekosten per week voor gasten terug te kunnen brengen. Na alle coronaperikelen willen we graag weer in het voorjaar van 2022 de vakantieweek mogelijk maken voor hen die daar zo veel behoefte aan hebben. Helpt u mee?2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug