zo 10 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Buijs
Bevestigingsdienst ambtsdragers
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.de Graaf-Mulder
Organist: Marijn de JongLITURGIE

Liturgie 10 januari 2021

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Hemelhoog 460: 1 en 2 (Ik zal er zijn)

 

Leefregel: Galaten 5: 22-25

 

22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23. zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

 

Zingen: NLB 841: 1 en 4 (Wat zijn de goede vruchten)

 

Gebed

 

Kinderlied: Lied 26 (Breng dank aan de Eeuwige)

 

Schriftlezing: Genesis 37: 1-11

1. Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. 2. Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door. 3. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. 4. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. 5.Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6. ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8. Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. 9. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’ 11. De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

 

 

Zingen: NLB 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

 

Preek

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: Hemelhoog 420: 1, 2 en 4 (Heer, wijs mij Uw weg)

 

Gebed

Zingen: NLB 426 (God zal je hoeden)

 

Zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang

Hospice Noord-Oost Veluwe, te Epe

 

“Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. Hospices worden ook dikwijls een bijna thuis huis genoemd.”

 

De verwachting is dat er in de toekomst steeds vaker een beroep op een hospice zal worden gedaan. We worden steeds ouder, ziektes zijn beter te behandelen en familie woont soms (te) ver weg en daardoor is directe zorg niet altijd voorhanden!

 

Het nieuwe hospice aan de Quickbornlaan is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Voor de exploitatie, beheer en instandhouding is geld nodig.

U kunt de continuïteit en de exploitatie van het fraaie nieuwe hospice steunen met een bijdrage.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug