zo 3 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B.Lampen
Nieuwjaarsdienst
Ouderling: Dhr. van de Burght
Organist: Johan SmitLiturgie

Liturgie voor de eredienst van 3 januari 2021.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Anton van de Burgt

Organist: Johan Smit

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

NLB.513:1, 2, 3, 4

1.God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne

2.God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,

3.God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,

4.God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.

 

Votum en groet

 

Ps.145:1, 2

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht

 

Geloofsbelijdenis

 

Ps.97:6

6.Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment

 

Kinderlied 88: van A tot Z bent U de hoogste Heer. (geheel)

 

Schriftlezing 1 Sam.5:1-7 NBV

 

Ps.97:1, 3

1. Groot koning is de Heer. Volken bewijst Hem eer,

3. De hemel Heer, verbreidt alom uw majesteit

 

Verkondiging

 

Hemelhoog 283:1, 2, 3, 4

1.O Heer, de nacht komt over ons.

Refr. Ontferm U, Heer. Vergeef ons, Heer.

2.O Heer, waar is de vredesduif?

Refr.

3.O Heer, de macht van ’t duister

Refr.

4.O Heer, toch zal het kruis voortaan

Refr.

 

Dankgebed

 

Hemelhoog 220:1

1.Wij knielen voor uw zetel neer

 

Zegen


1e rondgang:

Evangelisch Begeleidingscentrum ‘t Harde

 

Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe. Het EBC helpt jonge mensen met psychiatrische problemen, vangt dak en thuislozen op, biedt hulp aan ex-verslaafden en begeleidt tienermoeders. Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet gesubsidieerde activiteiten worden aangeboden.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug