zo 15 nov 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. H. de Jong, Kampen
Morgendienst
Ouderling: Dhr. Kamphuis
Organist: M. de JongLITURGIE

Liturgie d.d.: 15 nov. 2020, morgendienst

Plaats: Epe, Goede Herderkerk

 

Voorg: ds. H. de Jong, Kampen

 

Tekst van de preek       : 1 Tim 1 : 16

 

1.     Introitus lied       : Ps 100 : 1

2.     Na het votum      : Lb 211 : 1, 2

3.     Na de wet/gb       : L 275 : 1,2,3,4 Hemelhoog

4.     Kinderlied           : L 101 : 1, 2 Hemelhoog

5.     Inl op de preek    : Ps 66 : 6, 7

6.     Na de preek         : Lb 313 : 2, 4

7.     Slotzang              : Lb 425 : 1

Schriftlezing: 1 Tim 1 : 12-17 NB


Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Noodhulp.

Er zijn veel brandhaarden in de wereld. Niet alleen door corona worden samenlevingen ontwricht maar vaak is corona een extra negatieve dimensie in gevallen waar de nood al vaak hoog is. We hoeven maar enkele situaties te benoemen zoals de overvolle vluchtelingenkampen in de Turkse regio; een enorme sprinkhanenplaag in oostelijk Afrika en Pakistan waardoor de voedselproductie ernstig wordt bedreigd met alle gevolgen van dien. Of de nasleep van de explosie in de haven van Beiroet waarmee een toch al zo getroffen stad en land het extra moeilijk krijgen. De opbrengst van deze collecte zal aan deze doelen worden gegeven. Geef uw steun om de nood te helpen lenigen.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug