zo 20 sep 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst - Startzondag met Combo
Ouderling: dhr. H. BinnendijkLITURGIE
Collectebestemmingen

1e rondgang:  

Zending: Versterk de Kerk Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet

voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land

waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in

Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van

predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van

kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Collecteer mee om deze

kerken te versterken!

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug