zo 12 apr 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst - Pasen ALLEEN VIA KERKTV
Ouderling: Mevr. Elise Schurink
Organist: Rianne BeumerBinnenkomst met Paaskaars (pianonspel)

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Evangelische liedbundel 137 (2x) (Omdat Hij leeft)

Bemoediging en groet

Hemelhoog 202: 1, 2 en 3 (Uw genade is mij genoeg):

Gebed

Zingen: Hemelhoog 207 (Weet je dat de lente komt)

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Zingen: Hemelhoog 169 (Daar juicht een toon)

Preek

Muzikaal pianospel
 
Zingen: Hemelhoog 523 (Ik geloof in God de Vader)

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 200: 1 en 3 (U zij de glorie)

ZegenCollectebestemmingen

1e rondgang, diaconie:
Nieuw Hydepark
Vandaag collecteren we voor Nieuw Hydepark, het huis dat van ons allemaal is. De deuren van Nieuw Hydepark in Doorn staan wijd open voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Het gaat om mensen die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kunnen.
Ook mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genieten.
Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust en aandacht.
We hopen met elkaar voldoende geld bijeen te brengen om de vakantiekosten per week voor gasten terug te kunnen brengen.
Helpt u mee?


2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug