zo 8 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. D. van Meulen
Morgendienst
Ouderling: Mevr. Elisa Schurink
Organist: Marijn de Jong


LIVE UITZENDING
LITURGIE


Collectebestemmingen


1e rondgang:  Kerk in Actie – 40dagentijd / Missionairwerk
Kerk in Actie. 
Als kerk naar de mensen toe.
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk kan uw gift gebruiken bij het ondersteunen van startende pioniersplekken.

2e rondgang: groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug