zo 23 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.H. van Osch
Morgendienst
Ouderling: Mevr. Ina de Graaf
Organist: Marijn de Jong


LIVE UITZENDING
LITURGIE


Collectebestemmingen


1e rondgang:  Stichting Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde e.o.
Voedselbank Hulppakketten
De stichting Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde & omgeving wil een bijdrage leveren aan het verhelpen van de (verborgen) armoede en verspilling van voedsel. De voedselbank helpt huishoudens die in grote armoede leven elke week aan voedselpakketten. Waar nodig wordt ook in een andere vorm hulp verleend. De gehele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers. Ondanks dat is er natuurlijk geld nodig voor vervoer, opslag en andere noodzakelijke uitgaven om deze noodhulp voorziening mogelijk te maken.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug