zondag 6 februari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Mevr. I. de Graaf-Mulder
Organist: Dhr. G. Voortman

Liturgie voor de eredienst van 6 februari 2022.

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Ina de Graaf

Organist: Geerd Voortman

Welkomstwoord, mededelingen en stil gebed

NLB.885:1, 2

1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Refr. Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer

2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

Votum en groet

Ps.32:1, 2

1.Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven

2.Nu heb ik Heer, mijn zonde U beleden:

Wetslezing

NLB.836:1, 4, 5

1.O Heer die onze vader zijt

4.Leg Heer uw stille dauw van rust

5.Dat ons geen drift en pijn verblindt,

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 83 Sorry zeggen

1.Ik geef wel eens een harde duw, da’s helemaal niet goed.

Refr. Sorry zeggen dat is iets, dat vind ik niet zo fijn.

2. Sorry zeggen vind ik soms een beetje flauwekul.

Refr.

Vader in de hemel leer mij t’rug te gaan

3.Sorry zeggen dat is iets, dat vind ik niet zo fijn.

Schriftlezing Mt.18:21-35 NBV

Hemelhoog 286:1, 2

1.Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U.

2.Vader in dit uur der waarheid, keren w’ ons tot U.

Verkondiging

NLB.834:1, 2

1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

2.Schep God, een nieuwe geest in mij,

Dankgebed

Ps.89:6

6.Wij loven Heer de macht van uw verheven hand

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Kerk in Actie

Werelddiaconaat Oeganda.

Goed boeren in een lastig klimaat Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug