zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Mevr. R. Beumer

Liturgie zondag 30 januari 2022 n.a.v. Jona 3 en 4

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 145: 3 (Genadig en barmhartig is de Heer)

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 377: 1, 4, 6 en 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Leefregel

Zingen: NLB 838: 1 en 3(O grote God, die liefde zijt)

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Lied 79: 1, 4 en 5 (Mijn Vader dank U wel)

Schriftlezing: Jona 3 en 4

1Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 2.‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die Ik je zeg.’ 3.En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem had opgedragen. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4.Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 5.De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. 6.Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7.En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. 8.Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet. 9. Misschien dat God dan van gedachten verandert en afziet van zijn voornemen; wie weet zal Hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’ 10.Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag Hij ervan af hen te treffen met het onheil dat Hij had aangekondigd, en Hij deed het niet.

41Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2.Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. 3.Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4.Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’

5.Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6.Nu liet de HEER God een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. 7.Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9.Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom?’ Jona antwoordde: ‘Ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood!’ 10.Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, 11.zou Ik dan

geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’

Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 4 (Zegen mijn ziel, de grote naam des Heeren)

Verkondiging

Zingen: NLB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

Gebeden

Zingen: Hemelhoog 399 (Samen in de naam van Jezus)

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Protestantse Kerk

Interactief aan de slag met de Bijbel.

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug