zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Mevr. E. Schurink-Reurink
Organist: Dhr. G. Voortman

Liturgie voor de eredienst van 23 januari 2022.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Elisa Schurink

Organist: Geerd Voortman
 

Welkomstwoord, mededelingen en stil gebed

NLB.518:1, 3

1.Hoe helder staat de morgenster

3.Gij schittert als een edelsteen

Votum en groet

Ps.72:5, 6

5.Leve de Koning in ons midden,

6.Bloeie zijn naam in alle streken

Wetslezing

Ps.119:40

40.Uw woord is als een lamp, een helder licht,

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 1:1, 2, 3

1.Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste

Refr. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk

2.Als je veel van iemand houdt ,

Refr.

3. Als je veel van iemand houdt, .

Refr.

Schriftlezing Mt.2:1-12 NBV

NLB. 919:1, 4

1.Gij die alle sterren houdt,

4.Christus stille vaste ster,

Verkondiging “Licht in het duister”

NLB.468:2, 3

2. Geef de koning van uw leven

3. Laat uw loflied samenvallen

Dankgebed

NLB.968:1, 4

1.De ware kerk des Heren,

4.Met God zijn wij verbonden,

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Protestantse kerk

 

Missionair werk in de eigen gemeente.

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is

belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten
 

 

terug